Các sản phẩm

Ylazy English

Cách tốt nhất để học tiếng Anh! Ylazy English là tất cả những gì bạn cần để làm chủ tiếng Anh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất

Ylazy Code

Xây dựng phần mềm / ứng dụng trên Desktop, Mobile, Web dễ dàng hơn với Ylazy Code YlazyCode = YlazySDK + AdobeAIR + NativePlugins

Ylazy Code Obfuscator

Bảo vệ mã nguồn của bạn khỏi vấn nạn sao chép trái phép, dịch ngược, tái sử dụng... Ylazy.obfuscate(Flash+Flex+AIR);